เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box โรงเรียนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นางสาวยุภาพร สีหนาท
ครู
นางรัตติกาล ปราบหลอด
ครู
นางรัตนา ทองภู
ครู
นางสาวอมร ปฐพี
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวลัดดาวรรณ ทองผิว
ผู้ดูแลเด็ก


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย