เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
camera_alt ภาพกิจกรรม
เดิน วิ่ง ปั่น กัน ณ [23 มกราคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy) 2566 [19 มกราคม 2566]
ประกาศเจตนารมณ์ (No Gift Policy) [19 มกราคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) [19 มกราคม 2566]
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 [14 มกราคม 2566]
กำหนดการวิ่ง [11 มกราคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ [11 มกราคม 2566]
เชิญชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2566 [10 มกราคม 2566]
ประชาสัมพันธ์ กำหนดการชำระภาษี การยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566 [16 ธันวาคม 2565]
โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (รุ่นที่1 ) [7 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 - 10 (ทั้งหมด 118 รายการ)