ชื่อเรื่อง : ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ ตามพระราชบัญญ้ติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๔๒ เป็นการทั่วไปเฉพาะการจัดเก็บในปี พ.ศ.๒๕๖๔
ชื่อไฟล์ : 8T3fGHAMon15525.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้