ชื่อเรื่อง : โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสุขาภิบาล ๑ ช่วงถนนไสยราษฎร์บูรณะ-ถนนเมืองใหม่ ชุมชนม่วงแก้ว หมู่ที่ ๗