messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 113
การเผยแพร่ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย ของเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
ประกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 258
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการกรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 358
คำสั่ง เรื่องการกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 387
คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างกองสวัสดิการสังคม ปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 339
คำสั่ง เรื่องมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง สังกัดกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
เรื่อง คำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 377
คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 345
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเทศบาล รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการกรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 368
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย