messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ผู้บริหาร
นางปาลิดา คำพิบูลย์
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-118-8446
นายจูมพจน์ จันทรเสนา
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 064-9035996
นายมนัส โมดำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 065-9650375
ดร.วงเดือน คลื่นแก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 081-2611339
นายบรรจบ บุญเสริม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลโนนสูงเปลือย
โทร : 087-2273101
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
โทร : 082-2082978

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย