messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
info_outline วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์หน่วยงาน
เศรษฐกิจพอเพียง สร้างเมืองให้น่าอยู่ มุ่งสู่ธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณี Ready to ASEAN Community 2015

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย