messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารป้องกันเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประชาสัมพันธ์ข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เรื่องการเลือกคณะกรรมการชุมชนเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
มาตราการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไวรัสตับอักเสบ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
การให้บริการงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนในช่วงวันหยุดราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 40
ระเบียบสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้า๙ื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เขตเลือกตั้งที่ 1 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
ประกาศเทศบาลคำบลโนนสูงเปลือย เรื่องเรียกประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 218
ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่พัฒนา หมู่ที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 85
ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนไสยราษฎร์บูรณะ (ช่วงถนนหนองบัวลำภู-ชุมแพ)(ทางหลวงหมายเลข 228-ถนนสว่างอารมณ์) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนโชติการาม หมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเมืองใหม่พัฒนา ช่วงที่ 2 (ถนนสอนร่วมมิตร - ถนนทองดีบูรณะ) หมู่ที่ 8,2,15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 95
ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสุขอำนวย หมู่ที่ 2 หมู่ที่8 และหมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 106
ประกาศเชิญชวน เรื่องประกวดราคาก่อสร้างโครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนเจริญเมือง หมู่ที่ 2 หมู่ที่8 และหมู่ที่ 15 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 127
1 - 20 (ทั้งหมด 83 รายการ) 1 2 3 4 5

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย