messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box กองช่าง
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ระดับต้น
ว่าง
นายช่างเขียนแบบ
ว่าง
นายช่างโยธา
นายทองคำ ศรีอ่อน
นักการ
นายวุฒิชัย พานแก้ว
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายพงษ์พันธ์ จันทร์โยธา
พนักงานขับรถยนต์
นายโกศล ทัพธานี
คนสวน
นายสมศักดิ์ แสงจันทร์
คนสวน
น.ส.เบญจวรรณ จันดาแพง
พนักงานจ้างเหมา

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย