messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box ฝ่ายสภา
นายไพบูลย์ แฝงเมืองคุก
ประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายถนอม ไตรเสนีย์
รองประธานสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายคงศักดิ์ มาทอง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายคำเบ้า อรสี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายทรงศักดิ์ หาญโสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายธวัช พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายนิกร เชื้ออุ่น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นางบุหงา ศรีอ่อน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นางเปรมปรี ฝุ่นแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายประกอบ โกศล
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายสุนทร นาใจเย็น
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
นายนรินทร์เดช พรหมเมตตา
สมาชิกสภาเทศบาล

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย