เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายธรรมปพน แก้วมุงคุณ
ปลัดเทศบาล
นายจักรกฤษณ์ พรมเมืองเก่า
รองปลัดเทศบาล
โทร : 083-4027823
ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0858126501
นางสาวออรดี พาน้อย
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายเอกภพ ดารีย์
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางดาวไสว บัวจารย์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวสายใจ บุญศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางอาริสษา ปริปุณณะ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นายสุริยัน คงผดุง
หัวหน้าฝ่ายธุรการ


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย