messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประกาศรายจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
รายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 115
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย เรื่องรายงานการรับ-จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 250
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 289
แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 353
แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 356
แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 360
แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
แบบสรุปแผนการเบิกจ่ายประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 376
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย