messager
 
เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ประกาศ / คำสั่งเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศ เรื่องร้อยละการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้ง 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567)
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับ "ดีมาก"
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 1
ประกาศ เรื่อง รายชื่อพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเก่น ตามผลคะแนนประเมินตามลำดับ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 (1 ตุลาคม 2566 - 30 เมษายน 25
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน :
คำสั่ง แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กรณีไม่มีปลัดเทศบาลหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (ครึ่งปีหลัง)
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติราชการของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับ ดีเด่น และ ดีมาก
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศชื่อพนักงานจ้างผู้มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ตามผลคะแนนประเมินตามลำดับ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 (1เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
ประกาศร้อยละการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566)
เผยแพร่วันที่ : 27 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 16
แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาลกรณีไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามรถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 38
ประกาศ เรื่อง ร้อยละการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศคะแนนผลการประเมิน ครั้งที่ 1 (ครึ่งปีแรก) ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งกำหนดอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย ประจำปี พ.ศ.2565 (เฉพาะส่วน) poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กรณีไม่มีหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
คำสั่ง เรื่องมอบหมายงานในหน้าที่ของปลัดเทศบาลให้รองปลัดปฏิบัติราชการแทน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 37
find_in_page คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบา กรณีไม่มีปลัดเทศบาล หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
คำสั่ง เรื่องแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ กรณีไม่มีหัวหน้าส่วนราชการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการได้เฉพาะ poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 422
คำสั่ง เรื่องมอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 111
1 - 20 (ทั้งหมด 29 รายการ) 1 2

× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย