เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย info_outline ข้อมูลการติดต่อ chat ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย
เทศบาลตำบล
โนนสูงเปลือย
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชนกองสวัสดิการสังคม ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน-ขออนุญาตก่อสร้าง ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชนกองคลัง ปี2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file สถิติการขออนุญาตก่อสร้างก่อสร้าง 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 87
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน สวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 82
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 88
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน กองการศึกษา ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 137
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file สถิติการให้บริการประชาชน สวัสดิการสังคม ปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 135
insert_drive_file สถิติการขออนุญาตก่อสร้างก่อสร้าง 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 132
insert_drive_file ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำ อุปโภค บริโภค 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 238
insert_drive_file มิติด้านคุณภาพการใช้บริการของเทศบาลตาบลโนนสูงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 361
insert_drive_file ความพึงพอใจคุณภาพการบริกาอค์การบริหารส่วนตาบล นนสูงเปลือย poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 384
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย